Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Ģeoloģiskās vides ietekmes uz iedzīvotāju veselību un būvēm ievērošana celtniecībā un projektēšanā

 

 

1.

L.Kartunova
Pilsētu stabilas attīstības priekšnoteikumi.
– Referāts, 1999.g., Rīga.
 

2.

L.Kartunova
Veselības aizsardzības ģeoekoloģiskie aspekti.
– Referāts pasaules latviešu ārstu 2. kongresā, 1993.g., Rīga.
 

3.

L.Kartunova
Labvēlīgas teritorijas.
– Intervija avīzē „Vakara ziņas”, 2002.g. jūnijs.
 

4.

L.Kartunova
Kādu zemi izdevīgi pirkt?
– Raksts avizē „Sava avīze”, 2005.g., Rezekne.
 

5.

L.Kartunova
Latvijas ģeoloģiskās īpatnības un iedzīvotāju saslimstība.
– Referāta tēzes 4. Pasaules latviešu ārstu kongresā Rīgā, 2005.g.
 

6.

L.Kartunova
Panākumu garantija.
– Raksts žurnālā „Bizness Medium”, 2004.g.
 

7.

Inga Eveliete
Mājvietas ģeoloģiskā izpēte. – Konsultēja ZPS „Urboekoloģija” Ģeoekoloģijas sektora vadītāja Ludmila Kartunova.
– Raksts žurnālā „Praktiskais latvietis”, Nr. 42, 2006.g.
 

8.

Daiga Čirkste
Kas slēpjas zemzemē.
– Lauku Avīze Nr. 104 (1685).
 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009