Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Ģeoloģiskās vides ietekmes uz iedzīvotāju veselību un būvēm ievērošana celtniecībā un projektēšanā

 

 
L.Kartunova
Kādu zemi izdevīgi pirkt?
– Raksts avizē „Sava avīze”, 2005.g., Rezekne.
 

Avīze „Sava avīze”, 2005.g., Rēzekne

SIA "Urboekoloģija"
Ģeoekoloģijas sektora vadītāja

Dr.arh. Ludmila Kartunova

 

Kādu zemi izdevīgi pirkt

Es domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, ka darījumi ar nekustamo īpašumu ir viens no izdevīgākajiem biznesa veidiem. Pēc Latvijas atbrīvošanas zemi un celtnes var blīvi pirkt un pārdot. Tās kļuva par precēm,

Visi, kam ir darīšanas ar nekustamo īpašumu ieinteresēti, lai precei būtu augsta kvalitāte. Uz labu preci- paaugstināts pieprasījums, tā dod lielāku peļņu un ceļ pārdevēja reputāciju.

Bet, kas iznāk, ja prece nav kvalitatīva? Tādu preci ne katrs pirks, un ja nopirks, tad perspektīvā iespējami dažādi maz patīkami konflikti, līdz tieslietas ierosināšanai.

Parastām precēm izstrādātas un darbojas obligātās higiēniskās normas, kurām tās jāatbilst. Šīs normas pasargā pircēju no bīstamām un nekvalitatīvām precēm. Piemēram, rādot Jums zobu birsti, pārdevējs noteikti atgādinās, ka to lietošanu rekomendē vadošo stomatologu kolēģija.

Bet, kādas garantijas, ka pārdodamā zeme nekaitēs pircēja veselībai, vai būs piemērota paredzētam biznesam, ko pašlaik piedāvā Latvijas nekustamā īpašuma tirgus? Praktiski- nekādas.

Latvijā pagaidām nav zemes kvalitātes obligātās kontroles, kuras aizsargātu pircēju no nelietojama gruntsgabala pirkšanas. Ārvalstīs tāda kontrole jau eksistē. Ar laiku tā arī būs pie mums, jo Latvija ir iestājusies ES.

Bet pagaidām pie mums iet tā kā teicienā: "Slīkstoša cilvēka glābšana ir atkarīga no paša slīkstošā". Šodien pircējs spiests personīgi pats rūpēties par pērkamā gruntsgabala pārbaudi.

Ir vēl viena problēma. Ne katrs pircējs zina, ka gruntsgabali krasi atšķiras pēc kvalitātes. Vairāki pircēji vērtē zemi pēc "acs" un nerūpējas par to, ko slēpj sevī zemes dzīles- bīstamību vai patīkamu pārsteigumu.

Vai Latvijā ir speciālisti, kuri prot novērtēt zemi un sniegt pircējiem palīdzību zemes gabala izvēles jautājumā?

 

Kas Latvijā vērtē teritorijas kvalitāti

Latvijā pagaidām ir tikai viena zinātniski pētnieciska firma, kura dod t slēdzienu par zemes atbilstību ilgstošai cilvēku dzīvošanai uz tās, vai gruntsgabala izmantošanai noteikta veida biznesam. Tā ir SIA "Urboekoloģija", kura strādā kopā ar ģeoloģiskām firmām.

Speciālisti dod slēdzienu, pētot zemes dzīļu ģeoloģiskās īpatnības un gruntsgabala mikroklimatiskos apstākļus. Tiek vērtēts arī zemes piesārņošanas līmenis, kā arī objektu klātbūtne, kura var atstāt negatīvu ietekmi uz gruntsgabalu.

Ļoti svarīga ir gruntsgabala ģeoloģisko apstākļu novērtēšana. Piemēram, nākamajam saimniekam jāzina, vai gruntsgabala dzīles nesatur kaut kādas derīgo izrakteņu iegulas, lai nebūvētu tur, kur jāiegūst derīgie izrakteņi.

Ne mazāk svarīgi noteikt, vai gruntsgabalu nešķērso kādu lūzuma vai plaisu zona, virs kuriem dzīvot ir bīstami.

Ir nepieciešams noskaidrot atsevišķu zemes starojumu intensitāti katrā teritorijas punktā un pārbaudīt, vai to vērtības nepārsniedz cilvēku organismam pieļaujamās normas (runa iet par radioaktīvo, magnētisko un gravimetrisko starojumu).

Teritorijas mikroklimatiskā analīze ļauj spriest par laika raksturojumiem pētāmā gruntsgabalā (t° svārstības, nokrišņu daudzums, atmosfēras spiediena svārstības biežumu, par negaisu, vētru un valdošo vēju virzieniem).

Pietiekoši interesanti ir gruntsgabala apkārtnes demogrāfiskie dati (dzimstības un mirstības rādītāji). Dažādos rajonos šie dati būtiski atšķiras. Bet mēs ar Jums vēlamies dzīvot tur, kur dzimstības rādītāji ir augsti un mirstības rādītāji zemi.

Var arī novērtēt teritorijas ģeoloģiskās attīstības perspektīvas. Nākamais saimnieks var uzzināt, vai šī teritorijas ceļas vai grimts. Šis jautājums ir sevišķi interesants, runājot par piejūras teritorijām, kuras atrodas (no 5 līdz 30 km) zonā no krasta līnijas, kas pakļautas applūšanai.

Tātad, nekustamais īpašums ir prece, un pietiekoši dārga prece, lai to pirktu bez pārbaudes. Kad mēs pērkam zemi, mums jābūt pārliecinātam, ka šai zemei nedrauda applūšana un mums izmiršana. Labs gruntsgabals ir tas, kurš atļaus mums laimīgi dzīvot un aktīvi strādāt.

 
 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009