Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES LV]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Rakstu tēmas

 

Klimata maiņa. Baltijas jūras krasta līnijas izmaiņas dinamika
 

 

Ģeoloģiskās vides ietekmes uz iedzīvotāju veselību un būvēm ievērošana celtniecībā un projektēšanā
 

 

Starojuma ietekme uz cilvēku veselību
 

 

Derīgo izrakteņu izmantošana Latvijā
 
  Atsevišķo Latvijas iecirkņu ģeoekoloģiskais raksturojums
 
  Latvijas ūdens resursi
 
  Raksti par dažādam tēmām
 

[OTHER ARTICLES]

 RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009