Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Klimata maiņa. Baltijas jūras krasta līnijas izmaiņas dinamika

 

 

1.

L.Kartunova
Karte „Jūras transgresija Latvijā (prognoze uz 2080.g.)”, M 1:500 000, ar teksta paskaidrojumu 25 lpp., 1 foto, 6. grafiķi, 4. attēli, 1. tabula, 59. literatūras  avotu. SIA „Urboekoloģija”, Rīga, 2007.g.
 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009