Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Ģeoloģiskās vides ietekmes uz iedzīvotāju veselību un būvēm ievērošana celtniecībā un projektēšanā

 

 
L.Kartunova
Latvijas ģeoloģiskās īpatnības un iedzīvotāju saslimstība.
– Referāta tēzes 4. Pasaules latviešu ārstu kongresā Rīgā, 2005.g.
 

 

Zemes ģeoķīmiskie, ģeofiziskie lauki un teritorijas ģeoloģiskās uzbūves ietekme uz cilvēku organismu, fizioloģiskās reakcijas, sirds- asinsvadu, nervu, dzimuma un citu sistēmu darbību, cilvēku psihi un uzvedību.

Evolūcijas procesā cilvēks pielāgojas pie noteiktiem vides ģeoloģiskiem apstākļiem un ģeofiziskiem parametriem, tāpēc tikai to rādītāju intervālā cilvēkiem garantēta paplašināta paaudzes atjaunošana un laba veselība. Vides slimības rodas tad, kad iedzīvotāji izmanto teritorijas ar nepiemērotiem veselībai rādītājiem, kā piemēram, iecirkņus gar tektoniskiem lūzumiem (500 m platas), teritorijas ar magnētiskā lauka intensitāti augstāku vai zemāku par 0 +500 nTl, ar radioaktīvā radona gāzes tilpuma aktivitāti zemaugšņu gaisā lielāku par 5000 Bq/m , ar gravitācijas lauka intensitāti zemāku par 15-20 mGal u.c. Iedzīvotāju demogrāfiskie rādītāji un veselība pasliktinās līdz ar nogulumu iežu apvalka biezuma samazināšanos. Paplašināta paaudzes atjaunošana konstatēta tikai uz teritorijām, kur nogulumu iežu apvalka biezums pārsniedz vienu kilometru.

Par svarīgu iedzīvotāju veselības profilakses mēru pret vides slimībām uzskatāma cilvēku orientācija uz teritoriju apgūšanu, kur ģeoloģiskie un ģeofiziskie rādītāji iekļaujas vides rādītāju intervālā, optimāla cilvēku organismam.

Teritoriju ģeoloģiska un ģeofiziska apsekošana (pirms lēmumu pieņemšanas par tās izmantošanu konkrētam mērķim) atļauj noskaidrot:

·        teritorijas ģeoloģisko rādītāju lielumu un to atbilstību pieņemamu cilvēku organisma rādītājiem;

·        kādam funkcionālam procesam vispiemērotākā šī teritorija;

·        vai ir nepieciešama cilvēku aizsardzība no kaitīgiem vides faktoriem, un no kādiem.

Vides slimību cēloņu izslēgšana atļaus krasi samazināt iedzīvotāju saslimstību ar vides slimībām.

Darbs tiks iesniegts referāta veidā ar ilustrācijām uz ekrāna.

 
 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009