Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Ģeoloģiskās vides ietekmes uz iedzīvotāju veselību un būvēm ievērošana celtniecībā un projektēšanā

 

 
L.Kartunova
Labvēlīgas teritorijas.
– Intervija avīzē „Vakara ziņas”, 2002.g. jūnijs.
 

Avīze „Vakara ziņas”, 2002.g. jūnijs

 LABVĒLĪGĀS TERITORIJAS

Pēdējos gados demogrāfijas tēma ir modē. Cilvēku Latvijā kļūst arvien mazāk un mazāk. Ekonomiski tas ir ļoti neizdevīgi. Un ne tikai ekonomiski. Kam patiks dzīvot valstī, kur iedzīvotāju skaits strauji samazinās. Bet kā piespiest cilvēkus pavairoties, ja tie negrib? Un ja iznīks tauta, kas būs tālāk ar Latviju? Kārtējā populācijas maiņa? Vendi, kurši, līvi....  Vai mēs būsim nākošie? Ko darīt?

Valsts kontrolē šo problēmu. Labklājības ministrija kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 1998. gadā izstrādāja Vides Veselības rīcības plānu. Izdoti likumi par iedzīvotāju reproduktīvo veselību, par maternitātes un saslimstības apdrošināšanu, kā arī virkni citus sociālos pasākumus, virzītus uz iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāju palielināšanu. Bet jūtamu efektu šie pasākumi pagaidām nav devuši. Rādītāji turpina slīdēt uz leju. Tātad, jāmeklē jauni rezultatīvāki ceļi, kuri dos mums iespēju izdzīvot. Par vienu no tādām iespējām pastāstīja Valsts Celtniecības zinātniskās pētniecības institūta Urboekoloģijas sektora vadītāja, arhitektūras doktore Ludmila Kartunova. "Urboekoloģijas" sektors pēta, kādi iedzīvotāju demogrāfiskie rādītāji veidojas teritorijās ar dažādiem ģeoloģiskiem apstākļiem. Pētījumu rezultāti ir sekojoši: demogrāfisko rādītāju lielumu nosaka teritorijas ģeoloģiskā vide. Ir labvēlīgas un nelabvēlīgas teritorijas dzīvošanai Ja mēs negribam slimot, tad jāapdzīvo tikai labvēlīgās teritorijas.

 

Latvijā var būt liels iedzīvotāju skaits

Vai vienmēr Latvijā bija zems dabiskā pieauguma rādītājs, vai tā ir pēdējo gadu problēma?

Pirms 10 gadiem valdīja uzskats, ka Latvija ir teritorija, kur nevar būt daudz cilvēku. Bet statistika runā pretējo. Agrāk, uz šīs pašas teritorijas, paaudzes veiksmīgi atjaunojās un cilvēki ilgi dzīvoja. LVU prorektors Juris Krūmiņš raksta: "pagājušā gadsimtā (19.g.s.) mūža ilgums Latvijā bija daudz augstāks nekā Krievijā. Augstāks nekā Somijā, Austrijā (no kuriem mēs tagad atpaliekam)". No 1. grafika redzam, ka Latvijā līdz 1913.g. bija paplašināta paaudzes atjaunošana. Protams, Latvija nav Ķīna, bet nodrošināt paplašinātu paaudzes atjaunošanu un piepildīt teritoriju ar cilvēkiem tā ir spējīga.

1913. gadā dabiskā pieauguma līkne krustoja pirmo kritisko robežu- + 8 cilv.uz 1000 iedzīvotāju gadā. Beidzās paplašinātās paaudzes atjaunošanas posms. Nākošais posms- vienkārša paaudzes atjaunošana (posms beidzās 1991. g.). Un tagad attīstās trešais posms- populācijas strauja dabiskā pieauguma rādītāju samazināšanās.

Pašlaik rīdītāji tuvojas otrai kvalitatīvai robežai- - 8 cilv. uz 1000 iedz. gadā, pēc kuras var sākties iedzīvotāju izmiršana.

Uz kuru pusi pagriezīsies līkne, būs atkarīgs ne tikai no dabas, bet arī no mums. Līdz 2011. g. būs skaidrs, kāda tendence uzvarēs- vai Latvijā paliks esošā populācija, vai tukšo zemi apdzīvos kāda cita tauta.

 

Nežēlīga Saule

Ja Latvijas zeme ir labvēlīga dzīvošanai, tad kāpēc pagājušā gadsimtā sākas strauja dabiskā pieauguma rādītāju samazināšanās?

Eksistē vairāki cēloņi, kuri izsauca šo procesu attīstību, bet vissvarīgākie ir ārējie cēloņi, saistīti ar izmaiņām kosmosā un uz Saules.

2000. g. beidzās 11 tūkstošgadīgais Saules aktivitātes cikls. Saule sāka aktivizēties jau 100 gadu atpakaļ. Ar šo aktivizāciju saistīti kari, ekonomikas krīzes, politisko iekārtu izmaiņas, zemestrīces, palielināta saslimstība un mirstība un citas negatīvas parādības, kuras netrūka XX g.s. Jau no XX gadsimta sākuma daba un cilvēki izjuta Saules aktivitātes pieauguma vareno elpu.

Slavens vācu ģeologs Zjuss konstatēja Skandināvijas pussalas celšanos un Baltijas jūras lēno pāreju ezera stadijā. Somi ar prieku ieraudzīja, kā priede sāka ziedēt gandrīz katru gadu. Pasaules zinātnieku paziņoja, ka gaisa temperatūra nepārtraukti pieaug un klimats pasiltinās. Bet Latvijā Saules aktivitātes pieaugums atzīmējams ar iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāju strauju samazināšanos.

Tagad mēs esam Saules aktivitātes cikla pašā kulminācijā un vajag darīt visu kas ir mūsu spēkos, lai noturētu dabiskā pieauguma līkni virs kritiskās robežas (-8 ÷ -10 cilv. uz 1000 iedz. gadā). Vēlāk būs vieglāk.

 

Būvēsim mājas tikai labvēlīgās teritorijās

Bet kā Jūs domājat, vai vides piesārņojums un negatīvie sociālie faktori nav tie galvenie cēloņi, kuri samazina dabiskā pieauguma rādītājus?

Vides piesārņojums un sociālie faktori, bez šaubām, ienes savu darvas karoti medus mucā. Līdz ar tehniskā progresa attīstību mainās vide, kurā mēs eksistējam un pasliktinās mūsu veselība. Un ne tikai mūsu.

Profesors Zvirgzds parāda tādu piemēru. Pilsētas augsnē mikroorganismu skaits ir par 150 000 būtņu mazāk nekā lauku augsnē. Piesārņotā vidē grūti izdzīvot. Cilvēks tomēr dzīvo, bet viņa vitalitāte stipri pazeminājusies.

Un vēl. Cilvēku darbība nevienmēr saskaņota ar zemes ģeoloģiskām īpatnībām. Piemēram, būvējot māju, mēs praktiski nedomājam par to, kā šī zemes ietekmēs mūsu veselību. Bet domāt vajag! Ģeoloģiskie apstākļi ir ļoti atšķirīgi. Dažreiz tie ir labvēlīgi organismam, dažreiz- ne.

Vienkārša vizuāla teritorijas aplūkošana diemžēl neatļauj korekti spriest par to labvēlīgumu. Paliek ģeoloģiskās vides speciāla izpēte. Ja pirms būvēšanas tiktu veikta teritorijas ģeoloģiskā pārbaude un cilvēki būvētos tikai labvēlīgos gruntsgabalos, tad atkristu vesela virkne dabas cēloņu, kuri izsauc smagas saslimstības. Tā būtu visdrošākā profilakse pret slimībām, kura saglabātu Latvijai daudz, daudz cilvēku. Uzlabotos Latvijas ekonomika un iedzīvotāju labklājība. Pieaugtu dzimstība un Latvija dzīvotu.

 

Ko nozīmē - labvēlīga teritorija

Dzīvot un neslimot! Vai tas ir reāli? Un kā var saprast, kura teritorija laba, un kura slikta?

Labvēlīga teritorija ir tā, kuras ietekme netraucē mūsu organisma bioloģisko attīstību.

Organisms un vide nepārtraukti apmainās ar enerģiju un vielām. Mēs saņemam no zemes radioaktīvo, magnētisko, gravitācijas starojumu un izdalām savu enerģiju un vielas. Ar zemi organismi apmainās arī ar ķīmiskiem elementiem. Augsnes un ūdens izpēte ļauj noskaidrot to mikroelementu sastāvu. Ļauj uzzināt, kādi mikroelementi zemē ir nepietiekošā daudzumā, un kādi pārbagātībā.

Piemēram, Latvijas augsnē konstatēta kobalta nepietiekamība, kurš ir B vitamīnu grupas galvenā sastāvdaļa. Kobalta deficīts saistīts ar anēmijas attīstību (kad ir nepietiekams hemoglobīns), ar nervu sistēmas traucējumiem un biežām angīnām. Mūsu augsnē un ūdenī konstatēta arī selēna, vara, cinka, molibdēna, hroma, fluora nepietiekamība. Informācija par zemes un ūdens mikroelementu sastāvu atļauj spriest, kādi vitamīni un mikroelementi mums ir nepieciešami, un, no kādiem liekiem elementiem jātiek vaļā.

Atsevišķi elementi zemē un ūdenī ir pārbagātībā (dzelzs, alumīnijs, kalcijs, silīcijs un citi). Dzelzs un pārējo elementu pārbagātība ūdenī nav vēlama. Tātad jādomā, kā atbrīvot savu organismu no lielo elementu daudzuma.

Organismam ir savs konkrēts elementu daudzums, kurš ir nepieciešams tā attīstībai, un ja mēs saņemam vairāk vai mazāk par normu, tas slikti atsaucas uz mūsu veselību.

To pašu var teikt arī par izstarojumiem. Katram izstarojuma veidam ir tāds izstarojuma intensitātes diapazons, kuru organismi uzņem bez pataloģijām. Izstarojumi ar augstāku intensitāti par optimālo, jau izsauc traucējumus organismā. Parasti pataloģijas saistītas ar pārmērīgi augstiem vai pārmērīgi zemiem intensitātes rādītājiem, kuri veidojas ģeofizisku lauku anomālijās.

Piemēram, dzelzsrūdu atradnes veido magnētiskas anomālijas ar vairākiem tūkstošu nanoteslu intensitāti (nTl). Bet cilvēku organisms vislabāk jūtas lauku zonās ar intensitāti + 500 nTl. Izstarojumi lielāki par 1000 nTl kaitīgi ietekmē nervu sistēmu, psihi, traucē asinsrites un dzimumsistēmas darbību. Pozitīvās, intensīvās magnētiskās anomālijās cilvēki slimo ar asins izplūdumu smadzenēs, galvas reiboņiem, kaulu sāpēm.

Bet var neizvietot mājas un ciematus anomālijās, kā to darīja mūsu senči. Pētījumi rāda, ka visas vēsturiskās apdzīvotās vietas Latvijā un ārzemēs izvietotas tur, kur magnētiskā lauka intensitāte tuvojas nullei. Tātad, mums nepieciešams rēķināties ar ģeofizisko lauku intensitātes lielumu. Pirms projektēšanas vajag sastādīt radiācijas, magnētiskā un gravitācijas lauka kartes, izdalīt zonas ar cilvēku organismiem optimāliem intensitātes lielumiem un tikai tur būvēties. Teritorijas ar lielāku intensitāti, vai ļoti zemu intensitāti, var tikt izmantotas citam nolūkam (lauksaimniecībai, mežu stādīšanai, kūrortu izveidošanai).

Arī lauksaimniecības augi neaug visur. Piemēram, graudaugi un augi, no kuriem taisa eļļu, veiksmīgi attīstās tikai magnētiskā laukā ar nelielu intensitāti. Latvijā tādas zonas atrodas Kurzemē, Zemgalē. Bet kartupeļi, gurķi, tomāti un lielākā daļa citu dārzeņu labi jūtas intensīvā pozitīvā magnētiskā laukā. Meži labi aug intensīvā laukā un magnētiskās anomālijās.

Magnētiskās anomālijas var izmantot kā kūrortu vietas cilvēku ārstēšanai no tuberkulozes, infekciju slimībām, jaunveidojumiem. Kanādas biologa Kreina pētījumi liecina, ka intensīvā magnētiskā laukā baktēriju reprodukcija samazinās līdz 10-15 reizēm. Tātad, Koha baciļi, kurus ar tuberkulozes slimnieku izvieto magnētiskā anomālijā, praktiski zaudē iespēju pavairoties un cilvēks izārstējas. Tuberkulozes sanatorija Tērvete (Dobeles rajons) atrodas magnētiskā anomālijā ar intensitāti 1500 nTl un veiksmīgi strādā. Bet magnētiskās anomālijas pavisam nav piemērotas psihisko slimību ārstēšanai, tāpēc ka tās ļoti negatīvi ietekmē nervu sistēmu.

Runājot par gravitācijas lauku, jāatceras, ka Latvija atrodas zonā ar samērā vāju gravitācijas lauka intensitāti, bet cilvēki, dzīvnieki un augi jūtas labi intensīvā gravitācijas laukā. Tādas teritorijas sastopamas dienvidrietumos (Saldus, Dobeles, Bauskas rajons) un citas atsevišķas Latvijas vietas.

 

Radona problēma

Tikpat svarīgi, savlaicīgi pirms projektēšanas, ir saņemt informāciju par Zemes alfa izstarojuma lielumu, kuru veido radioaktīvā radona gāze. Radons ienāk mūsu mājās ar ūdeņiem, no augsnes, ar dabisko gāzi un no būvmateriāliem. Radona starojums var izsaukt plaušu un kuņģa vēzi, kataraktu, Dauna slimību, impotenci, samazina dzīves mūža ilgumu. Ārsti uzskata, ka radona starojums ir tas cēlonis, kas izsauc līdz 90% saslimstības gadījumu ar plaušu vēzi.

Radona eshalācijas* noteikšana teritorijā pirms būvdarbu iesākšanas ir obligāta ASV, Lielbritānijā, Skandināvijas un Eiropas valstīs. To pārbauda arī Ukrainā, Krievijā, Igaunijā, Lietuvā. Visās minētās valstīs ir mēraparatūra, testēšanas laboratorijas, sagatavo speciālistus. Visās minētās valstīs pieņemti nacionālie radona gāzes telpu un zemaugšņu gaisa pieļaujamās satura normas.

Ja mērījumi parāda, ka radona saturs telpu gaisā, kādā dzīvokļi vai mājā pārsniedz valsts pieņemtās normas, ģimenei, kura dzīvo šai mājā, ir tiesības saņemt valsts pabalstu, lai veiktu pretradona pasākumus vai pārcelties dzīvot citā labvēlīgā vidē.

Latvijā un Baltkrievijā normas, kuras nosaka atļaujamo radona gāzes saturu telpu un zemaugšņu gaisā, pagaidām nav pieņemtas. Arī būvnormatīvi nesatur prasību veikt būvlaukuma pārbaudi uz radona eshalāciju, tāpēc Latvijā celtniecība notiek uz nepārbaudītām teritorijām. Labi ja radona eshalācija ir zemāka par pieļaujamo normu, bet Latvijā diemžēl netrūkst vietas ar nepieļaujami augstu alfa radiāciju, kā piemēram, atsevišķas vietas Daugavas krastu zonās un Ķekavas pagastā, Talsu rajonā un Latgalē.

Ģeofizisko lauku (radiācijas, magnētiskā, gravitācijas) intensitātes pārbaude un cilvēku orientācija uz teritorijām ar organismam pieļaujamo ģeofizisko lauku intensitāti, atļaus saglabāt dzīvi un veselību tūkstošiem cilvēku. Tas ir mūsu spēkos.

Lielu ietekmi uz veselību atstāj zemes dzīles enerģijas un vielu plūsmas, kuras nāk no zemes garozas lūzumiem un plaisām. Pirms celtniecības darbu uzsākšanas, jāfiksē plaisu un lūzumu vietas, lai nepieļautu dzīvojamās mājas izvietošanu virs lūzumiem un plaisām. Tās teritorijas parasti aizņemtas ar purviem vai mežiem.

Ir vairāki ģeoloģiskie faktori, no kuriem atkarīga mūsu veselība un visi tie jāņem vērā, ja mēs gribam būt veseli un ilgi dzīvot.

 

Kādas organizācijas Latvijā veic teritorijas ģeoekoloģisko izpēti?

Tas ir Valsts Celtniecības ZPI, SIA "Urboekoloģija" un arī dažas ģeoloģiskās firmas.

Teritorijas ģeoekoloģiskā pārbaude veikta 10 rajonos, vairākos pagastos un atsevišķās teritorijās. Saņemta informāciju, kur atrodas labvēlīgās teritorijas dzīvošanai, kur ir optimālas vietas mežu stādīšanai, atpūtas zonas organizēšanai, kūrortu ierīkošanai.

Eksistē labvēlīgās teritorijas izdalīšanas metodika un tā pārbaudīta vairākos rajonos. Tā var kalpot saslimstību profilaksei un demogrāfisko rādītāju uzlabošanai un to vajag izmantot plašāk.

Ievērojams Latvijas anesteziologs Aivars Zirnis, lai uzskatāmi parādītu atšķirību starp profilaksi un medicīnu, pieveda tādu piemēru: "Ja ceļa vidū ir bedre, kur nepārtraukti iebrauks automašīnas un cieš avāriju, tad ātrā palīdzība, kura ārstē cietušos- ir medicīna. Bet ja celtnieku brigāde likvidēs bedri un izlīdzinās ceļu, tad tā būs profilakse."

Ja mēs saprotam, kur ir bedre un protam to likvidēt, tad tas ir jādara. Un jo ātrāk, jo labāk.


 

* eshalācija- radona gāzes izdalīšanās no augsnes vai ūdens

 

 
 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009