Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Ģeoloģiskās vides ietekmes uz iedzīvotāju veselību un būvēm ievērošana celtniecībā un projektēšanā

 

 
Inga Eveliete
Mājvietas ģeoloģiskā izpēte. – Konsultēja ZPS „Urboekoloģija” Ģeoekoloģijas sektora vadītāja Ludmila Kartunova.
– Raksts žurnālā „Praktiskais latvietis”, Nr. 42, 2006.g.
 

 

Mājas būvniecība ir ļoti nopietna lieta. Lai pārliecinātos, cik veselīga un stabila tā būs, ieteicama arī gruntsgabala ģeoloģiskā izpēte.

 Veicot inženierģeoloģiskos apsekojumus, var noskaidrot gruntsgabala nestspējas iecirkņus, jo tie var būt atšķirīgi vairāku metru robežās, noteikt ūdens līmeni izvēlētajā mājvietā (ja tas ir augsts, šajā vietā var būt arī kādas tektoniskas problēmas - izmaiņas zemes garozas uzbūvē), fiksēt dažādus starojumus - radioaktīvus, gravitācijas un magnētiskus, kas gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmē cilvēka organismu, līdz ar to izmainot mūsu fizisko un arī mentālo veselību.

Zinātnieki ir izstrādājuši aparatūru, ar kuru var izmērīt šos starojumus un, salīdzinot tos ar pieņemtajām normām, nešaubīgi konstatēt, vai konkrētais gruntsgabals ir vēlams veselīgas mājas būvniecībai.

 

Lūzumi un plaisas

Zeme nav viengabalaina, tajā ir lūzumi un plaisas. Tās ir vietas, caur kurām nāk pastiprinātas ķīmiskās un fiziskās ietekmes, kas var radīt negatīvas izmaiņas organismā. No šīm vietām vēlams atkāpties vismaz 500 metru.

Šis plaisu un lūzumu tīkls katru gadu palielinās, jo zeme ir nemitīgā attīstībā, līdz ar to veidojas vairāk plaisu. Tām nav tendences izlīdzināties vai pazust.

Plaisu un lūzuma vietas ir reljefai-nas, ar ezeriem un upēm bagātas. Tās ir skaistas un patīkamas atpūtas vietas, kur cilvēki uzņem spēcīgu enerģijas lādiņu un, tur pavadot pat īsu laiku, jūtas labi atpūtušies, spirgti un mundri. Pārlieku liela enerģijas uzņemšana var izrādīties cilvēka organismam nelabvēlīga.

Vēsturisko pilsētu parku un atpūtas vietas nav izvēlētas nejauši, tās veidotas šajās lūzumu un plaisu zonās. Tādēļ cilvēki tur labprāt dodas relaksēties.

Mājas būvniecībai gan tās nedrīkst izvēlēties veselības apsvērumu dēļ. Ģeoloģiskajā dienestā ir informācija par šīm vietām - plaisu un lūzumu karte. Tām ir arī dabas indikatori, piemēram, lūzumu vietas par savu mājvietu allaž izvēlas sarkanās skudras, bet peles un žurkas nekad tur nemēdz apmesties. Par grauzējiem mājās jau neviens nepriecājas, bet tā ir droša zīme, ka ēkai izvēlēta pareiza vieta. Mūsu senči, liekot mājas pamatus, bijuši gandarīti, ja tur migu ierīkojušas arī peles. Savukārt, ceļot dzirnavas vai labības klētis, lūzuma vietas ir pašas labākās, jo grauzēji ir ļoti jutīgi pret lielāku enerģijas starojumu.

Mājām neiesaka purvainu apvidu vai mežu. Arī šīs vietas norāda uz plaisu un lūzumu zonām. Atkāpjoties vismaz puskilometru, vairs nesaņemam tik koncentrētu enerģiju, bet nelielās devās tā cilvēkam ir nepieciešama. Tādās vietās ir saskanīga ģimenes dzīve, veicas darbā, ir laba veselība.

 

Magnētiskās anomālijas

Zemes magnētiskā lauka intensitāte visur nav vienāda. Starojums ir atkarīgs no iežu sastāva. Ja dzīlēs ir dzelzs rūda vai granīts, tas ir spēcīgāks un veidojas anomālijas. Šodien ir zināmas magnētiskā starojuma normas cilvēka organismam. Ja šīs normas nav pārsniegtas, mēs jūtamies ļoti labi.

Visas dzīvās būtnes - no baktērijām līdz cilvēkam - labprāt apmestos magnētiskā lauka nulles zonā. Starp citu, pētījumi par pilsētu izvietojumu apliecina, ka tās veidojušās šādās teritorijās, tāpēc cilvēkiem tur patīk. Tāda labvēlīga vide ir magnētiskajā laukā no plus līdz mīnus 500 nano-tesliemfindukcijas mērvienība), un tur droši var celt māju, jo ikdiena būs pilnvērtīga un stabila. Var arī apdzīvot magnētiskā lauka zonu līdz 1000 nanotesliem, bet, pārkāpjot šo robežu, jau iespējamas nopietnas problēmas ar veselību - tā var būt hipertonija, sirds un asinsvadu saslimšanas, kā arī citas fiziskas un mentālas slimības. Tāpēc dažas firmas, kas ražo būvmateriālus, sāk izstrādāt speciālus materiālus, kas spēj aizsargāt no pārmērīgas magnētiskā lauka iedarbības.

Magnētisko anomāliju rajonos labi aug meži. Dzīvojot pozitīvā starojuma zonā, palielinās aktivitāte, veidojas nervoza vide, rodas agresija, neuzticība, konflikti. Paaugstinās arī domāšanas aktivitāte, cilvēkiem dzimst interesantas idejas, strauji un veiksmīgi attīstās bizness.

Šajā zonā nevairojas baktērijas, tādēļ tur ceļ, piemēram, tuberkulozes sanatorijas, kur ar labiem rezultātiem ārstē šo infekcijas slimību.

Vislielākā magnētiskā anomālija Latvijā - 6000 nanoteslu - konstatēta Ogres rajonā. Arī rīdzinieki savas dienas vada paaugstināta magnētiskā lauka zonā - tā vidēji ir 700 -800 nanoteslu.

 

Alfa radiācija

Izvēloties mājvietu, ir būtiski pārbaudīt divu veidu - alfa un gamma -radiāciju. Alfa radiācija ir ļoti tuva cilvēka bioloģiskajai būtībai - arī smadzenes izdala šos starus.

Alfa radiāciju vidē dod radioaktīvā radona gāze, kas rodas, sabrūkot urānam 238, un tā veido apmēram pusi no mūsu radiācijas fona. Tā ir ļoti smaga gāze - 7,5 reizes smagāka par gaisu, tomēr spēj pacelties pat līdz mājas trešajam stāvam. Tas nozīmē, ka var tikt apdraudēta mazstāvu apbūve.

Māju nedrīkst celt bez radona aizsardzības, ja, pārbaudot alfa radiācijas līmeni, izvēlētajā vietā tā ir vairāk par 5000 bekerelu kubikmetrā (radiācijas mērvienība).

Zinātnieki ir izstrādājuši īpašus plastikāta ekrānus, kas aizsargā pret radona radiāciju, kura var izraisīt plaušu un kuņģa vēzi, kataraktu, impotenci un citas slimības. Arī Dauna slimnieki dzimst vietās, kur palielināta radona izplūde. Šo faktu zinātniski apstiprināja 1986. gadā.

Aizsargekrāni nopērkami arī Latvijā.

Skandināvijas (Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā) būvnormatīvos jau ir obligāta prasība lietot šādus ekrānus.

Radiācijas normas pasaulē noteica tikai pagājušā gadsima 80. gados. Latvijā pagaidām tās nav apstiprinātas, bet projekts paredz, ka ūdenī tās nedrīkstēs pārsniegt 100 bekerelu litrā, telpās 300 bekerelu kubikmetrā gaisa, bet gruntsgabala zemaugšņu gaisā 10 000 bekerelu kubikmetrā. Ja norma pārsniegta, tad nepieciešams lietot speciālos ekrānus, ierīkot spēcīgu ventilāciju utt.

 

Gamma radiācija

Latvijā gamma starojuma norma ir 10-15 mikrorentgeni stundā. Interesanti, ka Latgalē ir vietas, kur šī starojuma līmenis'sniedzas no 15 līdz 30 mikrorentgeniem stundā, tāpēc vien, iegādājoties šeit zemi apbūvei, iepriekš nepieciešams veikt radiācijas izpēti.

Var gadīties, ka kādā vietā pēkšņi parādās īpaši augsta gamma radiācija - 70 -100 mikrorentgenu stundā vai vēl vairāk. Tas varētu liecināt, ka šeit zemē visdrīzāk ir aprakts kaut kas tāds, kas rada šo starojumu, un to ir iespējams likvidēt.

 

Gravitācijas starojums

Visaugstākais gravitācijas līmenis pasaulē ir Nāves jūrā. Tā ir tektoniska ieplaka, kas atrodas 300 m zem jūras līmeņa. Jo tuvāk zemes centram un jo blīvāki ieži, jo gravitācija ir augstāka un cilvēki jūtas labāk.

Gravitācija ir dzīvības spēks, kas dod iespēju pretoties vīrusiem un slimībām. Gravitācijas lauka ietekme ir spēcīga, viss mainās - cilvēkiem ir daudz enerģijas, laba redze, sievietes dzemdē skaistus un veselus bērnus, nav kaulu saslimšanu, maz trau-matisma, veiksmīgi attīstās visi dzīvie organismi un augi.

Ja gravitācijas lauka ietekme ir maza, sākas problēmas ar veselību, un diemžēl Latvijā diezgan daudz teritorijas atrodas tieši šādās zonās. Zemāka gravitācijas lauka intensitāte konstatēta Ludzas rajonā, tāpēc kopā ar dažiem citiem ģeoloģiskiem faktoriem tur šādi izskaidrojama arī salīdzinoši zemā dzimstība, augstais saslimšanas līmenis un mirstība.

Latvijā lielākā spēcīgākā gravitācijas anomālija atrodas Saldus rajona dienvidrietumos - Nīgrandes pagastā. Samērā intensīvas anomālijas ir arī Madonas rajonā, Ogres rajona dienvidaustrumos, Alūksnes rajona Zeltiņu pagastā, Valmieras rajonā, Valkas rajonā pie Smiltenes, Jelgavā un citur.

Gravitācijas anomālijas zonās ir vislabākā atpūta. Organisms saņem enerģiju un var veiksmīgi funkcionēt. Tās ir vietas, kur var organizēt treniņu nometnes sportistiem un starptautiskas sacensības. Lielā mērā tā ir mūsu nacionālā bagātība, ko vērts izmantot.

 

Grunts sastāvs

Pirms pamatu likšanas vienmēr vērts izpētīt grunts sastāvu, lai konstruktors varētu izstrādāt visveiksmīgāko risinājumu, sadalot ēkas slodzi uz virsmu un nodrošinot tās ilglaicīgu stabilitāti.

Ir vairākas metodes, kā pēta grunts sastāvu, - veic skatrakumus, rokas urbumus un mehāniskos urbumus, zondējumus, lieliem objektiem izmanto ģeofizikālos paņēmienus, piemēram, grunts elektrības vadītspējas mērījumus.

Par būvniecībai labu grunti uzskata vidējas un rupjas frakcijas smilti, tiesa, ar piebildi, ja gruntsūdens līmenis ir zemāks par 3 m. Jo tas augstāks, jo vairāk problēmu, tāpēc sevišķi sliktas ir kūdrainas vietas, kur vispār labāk neko nebūvēt.

Grunts sastāvs ne vienmēr mēdz būt ļoti labs vai ļoti slikts. Visbiežāk tas ir jaukts - viena mājas daļa var atrasties uz vienas grunts, bet cita -uz savādākas.

Smilšainu grunti par labu uzskata tādēļ, ka iespējamās deformācijas ir diezgan precīzi aprēķināmas. Irdeno smilšu gruntis ir mazāk prognozējamas, jo dinamisko slodžu rezultātā tās rada lēcienveida deformācijas. Lēnāk deformējas mālainās gruntis - tur process var ilgt gadiem, kamēr smilšainā gruntī uzbūvētā ēka nosēžas pusgada vai gada laikā. Slikta nestspēja ir dūņainām gruntīm, kur faktiski der tikai pāļu tehnoloģija gan ēkai, gan grīdām, gan komunikācijām, īpaši kanalizācijai, lai saglabātu vajadzīgo slīpumu, arī ēkai sēžoties. Lūk, kāpēc būtiski ir veikt pētījumus pat pirms zemes pirkšanas, lai vēlāk nebūtu jāpiedzīvo nepatīkami pārsteigumi.

 

Izpētes izmaksas

Neliela gruntsgabala apsekošana var maksāt 600 - 800 latu. Proti, lūzumu un plaisas zonu noteikšana, magnētiskā un gravitācijas lauka kartes sastādīšana - katrs pētījums aptuveni 150 latu. Viens radiācijas mērījums maksā aptuveni Ls 40, turklāt iespējams, ka nepieciešami vairāki. Vēl var noteikt augsnes piesārņojumu, kultūrslāņa saturu, prognozēt iespējamo applūšanu, un arī šī informācija nav par velti. Un tomēr -grunts sastāva, ūdens līmeņa noteikšanai un pārējiem mērījumiem naudu nevajadzētu žēlot, jo šīs zināšanas var būtiski ietekmēt ne vien celtniecības procesu, bet arī visu mūsu turpmāko dzīvi un veselību. B3

 Konsultēja ZPS "Urboekoioģija" Ģeoekoloģijas sektora vadītāja Ludmila Kartunova, SIA "FirmaL4" ģeotehniskās izpētes un būvju drošības konsultāciju nodalos vadītājs Mārtiņš Grava un ģeotehnikas inženieris Austars Šnore.

 
 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009