Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Atsevišķo Latvijas iecirkņu ģeoekoloģiskais raksturojums

 

 
L.Kartunova
Madonas rajons – zeme, kur vērts dzīvot.
- Raksts sagatavots Madonas rajona mājas lapai. 2004.g.
 

 

       Attīstīties var tikai tur, kur pastāv cilvēkam labvēlīgi dabas apstākļi.

        Lai izprastu savas zemes īpatnības un izdalītu teritorijas, piemērotas attīstībai, Madonas rajona padome 2002. gadā pieņēma lēmumu veikt rajona teritorijas ģeoloģisko izpēti.

        2004. gadā pētījums tika pabeigts; rajons saņēma 16 kartes un 8 sējumus ar paskaidrojošo tekstu. Pētījuma rezultāti apliecina, ka Madonas rajons ir viena no Latvijas labvēlīgākajām teritorijām dzīvošanai un atpūtai.

  

Informācija

        SIA “URBOEKOLOĢIJA” un “SIA BALT-OST-GEO” ir pabeigušas divgadīgo pētījumu par tēmu: “Vides situācijas izpēte Madonas rajonā, priekšlikumu izstrādāšana Madonas rajona sociālās un ekonomiskās attīstības virzieniem”. Tēmas vadītāja – Dr.arh. Ludmila Kartunova. Ģeoloģiskā daļa izstrādāta ģeologa Franča Kovaļenko vadībā.

 

Saturs

 

·       Latvijas Tibeta

·       Šeit var iegūt granti un dimantus

·       Dzīves Klondaika

·       Stresa un miera zonas

·       Dzīves enerģijas avots - gravitācija

·       Visveselākie mazuļi

·       Ja mēs gribam uzvarēt

 

Latvijas Tibeta

         Madonas rajons mums asociējas ar augstākajām vietām Latvijā, ar jautro slēpošanu Gaiziņkalnā un Ērgļos. Šeit ir mūsu Tibeta, kas dāvā cilvēkiem garīgu un fizisku prieku.

        Skatoties uz dižiem pauguriem, neapzināti rodas jautājumi: “Kāpēc tas izveidojušies tieši šeit?” “Vai pauguri, tāpat kā pārējie kalni, veidoti no kristāliskiem iežiem?”

        Nebūt ne! Granīti un gneisi (tādi kā kalnos) šeit atrodas solīdā dziļumā (vairāk par kilometru) un ne tikai neiziet uz zemes virsmas, bet, gluži pretēji, veido tā saucamo Gulbenes ielīci.

        Par to, kāpēc Madonas rajona teritorijai ir Latvijā visaugstākās atzīmes virs jūras līmeņa un par dažām citām šīs zemes īpatnībām Jūs uzzināsiet no turpmākā teksta.

        Es pastāstīšu par rajona ģeoloģiskajām īpatnībām. Par to, kādas perspektīvas tās paver ražošanas, kultūras, atpūtas un sporta attīstībai. Jūs uzzināsiet, kā mainās iedzīvotāju skaits rajonā, kā jūtas šejienieši – gan pieaugušie, gan viņu bērni.

 

Latvijas fizioģeogrāfiska karte

(fragments)

 

Šeit var iegūt granti un dimantu

        Jūsu priekšā ir Latvijas ģeoloģiskā potenciāla karte. Ar melniem plankumiem atzīmētas vietas ar augstu ģeoloģisko potenciālu.

 Latvijas ģeoloģiskā potenciāla karte

 

 

        Vislielākais plankums redzams Austrumlatvijā. Ievērojama daļa no tā pieder Madonas rajonam.

        Jā! Madonas rajons patiešām ir bagāts ar derīgajiem izrakteņiem. Katrs zemes garozas slānis satur sevī cietu vai šķidru derīgo izrakteni, sākot no kūdras un beidzot pat ar dimantiem. Tātad rajonam ir milzīgs ražošanas potenciāls.

        Atradnes atklāšana un ekspluatācija nozīmē jaunas darba vietas, dzīves līmeņa pieaugumu, jaunus ceļus un komunikācijas. Šīs ir tikai dažas no jomām, kur var ieguldīt apstrādes un ieguves rūpniecības attīstības rezultātā iegūto naudu.

        Ņemsim, piemēram, kūdru un sapropeli. Pēc ķīmiskās vērtības šīs izejvielas salīdzināmas ar naftu. Rajonā ir bagāti kūdras un sapropeļa krājumi. To iegūšana atklāj plašas perspektīvas ne tikai šo izejvielu tradicionālai izmantošanai, bet arī, lai no tām iegūtu dārgus, visā pasaulē plaši pieprasītus produktus.

Kūdra un sapropelis ir bagāti ar gumina skābēm [1] un var tikt izmantoti augu augšanas stimulatoru ražošanā, kā arī bioloģiski aktīva uztura, olbaltuma barības raugu, barības cukura, granulētās barības ražošanai lopiem, putniem, zivīm un vairāku citu vērtīgu produktu ražošanai.

        No sapropeļa un kūdras var izgatavot kosmētiskos līdzekļus un augsti efektīvus medicīnas preparātus acu, ādas un citu slimību ārstēšanai.

        Kūdra ir kā izejviela aktivētā oglekļa, kūdras vaska un darvas. No tiem savukārt ražo daudz citu vielu ražošanai. No garšķiedru kūdras var ražot metāloglekļa šķiedras priekš speciālas nozīmes rezistora kompozīcijas [2].

        Rajonā ir lieli māla krājumi (kā ķieģeļu, tā arī keramzīta). Rajona austrumos ir varenas dolomīta iegulas. Visā teritorijā izkliedētas smilts-grants un celtniecības smilts atradnes. Ir arī saldūdens kaļķis.

         Hidrominerālos derīgos izrakteņus pārstāv pazemes saldūdens un minerālūdeņu (bromāliem, hlorīda-nātrija un sulfātu) krājumi.

        Pie potenciāliem resursiem var pieskaitīt dzelzi, titānu-dzelzi [3] un dimantu. Šo atradņu izpēte pagaidām nav sākta, bet tos var atrast doto perspektīvo teritoriju robežās:

-        dzelzs – Ērgļu, Sausnējas pagastā;

-        titāns-dzelzs – zonā no Madonas pilsētas līdz Lubānas pilsētai;

-        dimanti – Pededzes un Aiviekstes upju ielejās.

Pasaulē beidzas dzelzs (un arī citu derīgo izrakteņu) krājumi. Uz šī fona kļūst aktuāla dzelzsrūdas krājumu novērtēšana kā Madonas rajonā, tā arī Latvijā kopumā.

        Ne mazāk aktuāls ir jautājums par iespējamo dimanta atradņu izpēti. Šo akmeni plaši pielieto tehnikā un pēc tā pastāvīgi ir pieprasījums. Latvijai jāzina savi resursu krājumi. Bet par kādiem līdzekļiem veikt šos pētījumus un kas to darīs, jārisina Madonas rajona vadībai un Latvijas valdībai.

        Madonas rajonam ir augsts ģeoekoloģiskais potenciāls, bet lai šo potenciālu apgūtu, nepieciešami cilvēki. Apskatīsim, kāds ir rajona demogrāfiskais potenciāls. Vai iedzīvotāju skaits šeit pieaug vai sarūk ?

 

Dzīves Klondaika

        Vairāki Džeka Londona stāsti veltīti Aļaskas zelta atradnēm, īpaši vienai no tām – Klondaikai, neizsmeļamam bagātību avotam. Bet zelts ir tikai metāls! Daudz vērtīgāki ir apvidi, kur nepārtraukti mutuļo dzīve. Kur vienmēr ir veseli cilvēki, kas veido nācijas kultūru. Viena no tādām “dzīves atradnēm” ir Madonas rajons.

        Mūsu priekšā ir 2001. gada Latvijas iedzīvotāju dabiskās kustības karte. Tajā skaidri izdalās divas zonas. Gaišākā zona apvieno rajonu ar augstākiem iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītājiem.

 

Iedzīvotāju dabiskā kustība
mūsu valsts pilsētās un rajonos 2001.g.

 

Dabiskais pieaugums (cilvēku uz 1000 iedzīvotājiem)

no –11,5 līdz –5,0

no –4,9 līdz –1,9

 

         Tumšākā zona apvieno rajonus, kur iedzīvotājiem ir zemāki demogrāfiskie rādītāji. Madonas rajons pieder zonai ar augstākiem dabiskā pieauguma rādītājiem. Bet varbūt tas ir tikai viena gada sasniegums un pēc tam gaidāms kritums?

        Paskatīsimies uz Madonas rajona iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāju dinamikas grafiku, kur attēloti šī apvidus iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāji par 30 gadiem. Mēs redzam līkni, kura krīt un ceļas saskaņā ar vienpadsmitgadīgajiem Saules aktivitātes cikliem. Grafika trends virzīts uz augšu, kas liecina par procesa pozitīvu attīstību.

 

Madonas rajona iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāju dinamika
no 1970.g. līdz 2000.g. (cilv. uz 1000 iedz. gadā)

 

 

Rodas jautājums, kāpēc dzīve Madonas rajonā attīstās aktīvi, bet ZA, A, D un DR rajonos- jūtami sliktāk? Kāds tam ir cēlonis?

         Tam ir divi galvenie cēloņi: ģeoloģiskās vides uzbūves atšķirība un dažāda ģeofizisko lauku intensitāte.

        Pirmkārt, parunāsim par Madonas rajona zemes garozas uzbūves īpatnībām. Zemes garoza sastāv no divām galvenajām daļām: kristāliskā pamatklintāja un nogulumu iežu apvalka. [4] Kristāliskais pamatklintājs – tā ir senākā Zemes garoza. Kad tā veidojās, dzīves uz Zemes vēl nebija. Zeme tajā laikā bija augstā mērā radioaktīva. Kristāliskais pamatklintājs ir visradioaktīvākais zemes slānis.

        Nogulumu iežu apvalks – tā ir pārējā zemes garozas daļa. Nogulumu iežu apvalka slāni veido organismu atliekas, sajauktas ar minerālvielām. Nogulumu iežu radioaktivitāte, salīdzinot ar kristālisko pamatklintāju, ir daudz zemāka. Priekš mums nogulumu iežu apvalks ir aizsardzība no kristāliskā pamatklintāja radiācijas. Jo biezāks tas ir, jo drošāka aizsardzība, jo vieglāk dzīvot.

         Madonas rajonā ir varens nogulumu iežu apvalks (no 800 m līdz 1300 m, Latgales rajonos tas ir daudz plānāks). Nogulumu iežu apvalka biezums turpina palielināties tāpēc, ka šeit vienmēr mutuļo dzīve. Turklāt kristāliskais pamatklintājs lēni ceļas, Madonas rajons “aug” uz augšu ar ātrumu 3,0-3,5 mm gadā. Celšanās turpināsies vēl divus tūkstošus gadu.

        Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve ir labvēlīga attīstībai. Bet mūsu veselību ietekmē arī zemes magnētiskais un gravitācijas lauks. Vai Madonas rajonā šo lauku starojumi ir labvēlīgi cilvēku veselībai?

 

Stresa un miera zonas

        Dzīvība eksistē tikai tur, kur ir magnētiskais lauks. Bet magnētiskais lauks ir tikai tur, kur ir dzelzs rūda un granīts.

        Zemei ir savs pastāvīgais magnētiskais lauks. To papildina kosmoss ar mainīgo magnētisko starojumu. Rezultātā veidojas zemes anomālais magnētiskais lauks.

        Magnētiskā lauka starojuma intensitātei ir plašs vērtību diapazons. Latvijas teritorijā magnētiskā lauka intensitāte svārstās no (-800 nTl) [5] līdz (+ 6000 nTl). Dzīves attīstībai optimālais intervāls ir no ± 0 nTl līdz + 500 nTl. Pie tādas intensitātes mēs jūtamies labi un normāli vairojamies. Šim intervālam pielāgojas arī citi organismi.

Madonas rajonam ir palaimējies. Gandrīz visā rajona teritorijā magnētiskā lauka intensitāte ir optimāla. Tas padara teritoriju par ideālu vietu dzīvošanai un atpūtai. Te nav intensīva magnētiskā lauka, kurš traucētu nervu sistēmu, tāpēc cilvēki šeit ir mierīgi, draudzīgi, viesmīlīgi. Noziedzības līmenis Madonas rajonā ir zemākais Latvijā.

 

Noziedzību skaits republikas pilsētās un rajonos 2001. gadā

 

Noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem

  mazāk par 150

  150 – 200

  vairāk par 250

 

        Madonas rajons ir ideāla atpūtas vieta priekš visiem, kas spiesti dzīvot intensīvā magnētiskā lauka teritorijās ar paaugstinātu intensitāti, (piemēram, Vācijas, Skandināvijas un Kanādas iedzīvotājiem un arī mūsu rīdziniekiem).

Rīga izvietota intensīvā magnētiskā laukā ar intensitāti no +500 nTl līdz +1050 nTl. Pilsēta, bez šaubām, ir ļoti aktīva, bet arī tai kādreiz vajadzīga atpūta. [6] Mierīgais Madonas rajons var uzņemt tūkstošiem rīdzinieku, dodot tiem iespēju atpūsties.

        Dzīvošanai un atpūtai sevišķi labvēlīgas teritorijas atrodas rajona centrālajos pagastos. Šeit Jūs viesmīlīgi uzņems zemnieki – fermeri. Bet, lai izmantotu šīs labvēlīgās vietas ilgstošai atpūtai, nepieciešami kapitālieguldījumi jaunai būvniecībai.

 

Dzīvības enerģijas avots
– gravitācijas lauks

        Gravitācijas starojums ir enerģijas avots, bez kura nav iespējams organisko savienojumu sintēze. Kosmiskās medicīnas dati runā par to, ka kosmosā ar gravitācijas lauka sprieguma samazināšanos mazinās ATF un citu organisko vielu sintēze, lēnāk notiek vielmaiņa, neasimilējas kalcijs. Dzīvības procesi sarūk. Tas pats notiek uz Zemes, vietās ar vāju gravitācijas lauku.

        Latvijā (salīdzinot ar dienvidu valstīm) gravitācijas laukam ir samērā zems spriegums (no – 38 mGal Latgalē līdz + 46 mGal – Kurzemē) [8]. Visi Latvijas ziemeļi pieder gravitācijas laukam ar vājo spriegumu. Tas attiecas arī uz Rīgu, kur gravitācijas lauka spriegums svārstās no (-16 mGal) līdz (+4 mGal). Rīdziniekiem nepietiek enerģijas. Tāpēc bieži dzird sūdzības par nogurumu, miegainību un nespēju.

        Vietu ar augstu gravitācijas lauka spriegumu Latvijā nav daudz. Tās pārsvarā izvietotas Kurzemē. Austrumlatvijā kā patīkamu izņēmumu var nosaukt Madonas rajonu. Šeit gravitācijas lauka spriegums centrālā un rietumu daļā svārstās no 20 mGal līdz 36 mGal. Rajonā ir augsta dzimstība tāpēc, ka gravitācijas lauks veicina ātru bioloģisko procesu norisi. Madonas rajona iedzīvotāju dzimstības rādītāji ir augstāki par vidējiem Latvijas rādītājiem, pie tam ne tikai skaitliski, bet arī kvalitātes ziņā. Šeit dzimst veseli bērni.

        Jāpievērš lasītāja uzmanība tam, ka labvēlīgi ģeoloģiskie un ģeofiziskie apstākļi ir tikai uz blīviem zemes garozas blokiem. Lūzumu un plaisu zonu teritorijas nav piemērotas apdzīvošanai. Madonas rajona administrācijai ir karte, kur izdalītas teritorijas, kas ir labvēlīgas pastāvīgai dzīvošanai, atpūtai un citiem darbības veidiem.

 

Visveselākie mazuļi

        Jums priekšā ir veselo jaundzimušo bērnu procentu izmaiņas grafiks, laika gaitā no kopējo jaundzimušo skaita Madonas rajonā un vidēji Latvijā. Ar sarkano krāsu apzīmēts Madonas rajona veselo jaundzimušo bērnu procents no visiem jaundzimušajiem rajonā, ar melno krāsu – Latvijā kopumā. Process dīvaini stabils. Rajons devis valstij veselus bērnu pat krīzes laikā. Tas izdodas ne katram rajonam.

 

Veselo jaundzimušo bērnu procenta izmaiņas laika
gaitā no kopējā jaundzimušo skaita

 

Madonas rajonā
veselo bērnu dzimst daudz vairāk
nekā vidēji Latvijā
 

 

Mēs bieži dzirdam, ka bērni slikti ēd, nemierīgi guļ, ka tie ir nervozi un slimīgi. Rīgā tādus bērnus var sastapt gan nabadzīgās, gan bagātās ģimenēs. Un ne tikai Rīgā. Mēs mīlam bērnus un gribam redzēt tos veselus. Bet veselību ļoti ietekmē vides faktori. Tāpēc, izvēloties vietu dzīvošanai vai atpūtai, iepriekš vajag painteresēties, vai šī teritorija ir piemērota iecerētam mērķim.

Gribu brīdināt, ka rajons ir ļoti labvēlīgs jebkuras dzīvības attīstībai. Šeit labi cilvēkiem, bet tikpat labi jūtas baktērijas, vīrusi, parazīti. Tātad šeit labi attīstās arī mikroorganismi un patoloģiskās šūniņas. Tāpēc Madonas rajonā nav ieteicams atpūsties cilvēkiem, kas slimo ar tuberkulozi vai jaunveidojumiem. Šīs grupas cilvēku atpūtai ir tikai viena pieņemama teritorija – Stalidzānu ciemats Barkavas pagastā. Šeit ģeofizisko lauku intensitāte ir labvēlīga tuberkulozes un jaunveidojumu ārstēšanai.

 

Ja mēs gribam uzvarēt

        Sportā uzvaras gūst spēcīgi, veseli cilvēki. Ikviena valsts gatavo sacensībām savus labākos sportistus. Katra uzvara – tas ir ne tikai sporta sasniegums, bet arī valsts prestiža lieta. Tā parāda, ka šajā valstī ir ļoti veseli cilvēki. Gatavojoties sacensībām, ir svarīgi ne tikai atrast visspēcīgākos un talantīgākos sportistus, bet arī tos sagatavot tā, lai tie attīstītu un nostiprinātu no dabas doto veselību un iegūtu vēl vairāk izturības, spēka un izveicības.

        Iedomāsimies, ka mēs ņemam puišus un meitenes, kuri izauguši labvēlīgos dabas apstākļos un vedam tos trenēties vietā, kur visi dabas rādītāji ir daudz sliktāki. Kas no tā iznāks? Mēs ne tikai neuzlabosim sportistu formu un sasniegumu kvalitāti, bet zaudēsim pat to, kas mums bija. Olimpiādēs, kā līkums, uzvar sportisti no dienvidvalstīm. Tiem ir milzīga izturība, ātra reakcija, daudz spēka. Viņi uzauguši labvēlīgākā vidē, ar viņiem grūti sacensties.

         Ja mēs gribam ne tikai piedalīties sacensībās, bet būt par līdzvērtīgi pretiniekiem un uzvarēt, mums nepieciešams mainīt sportistu sagatavošanas sistēmu, organizējot to dzīvi un treniņus teritorijās, kur uzlabojas veselība.

        Vismazāk piemērota šim mērķim ir Rīga ar paaugstinātu magnētiskā lauka intensitāti un negatīvu gravitācijas lauka spriegumu. Bez tam, nepieciešams attīstīt ne tikai Rīgu, bet arī pārējās Latvijas teritorijas, saskaņā ar to potenciālu. No tā Latvija tikai iegūs.

        Tāds potenciāls ir Madonas rajonam. Šī teritorija jau devusi pasaulei vienu olimpisko čempionu – Ivanu Ķļementjevu, kurš 7 reizes ieguva pasaules čempiona titulu kanoe airēšanā. Šī zeme var dot vēl daudzus čempionus, ja mēs pacentīsimies attīstīt sporta bāzes veseliem bērniem un jauniešiem no Madonas un citiem rajoniem.

        Latvija var un tai vajag uzvarēt ne tikai sportā, bet arī ekonomikā, zinātnes attīstībā un citur. Priekš tā mums ir gan labvēlīga ģeoloģiskā vide, gan augsts intelekts. Vajag tikai labi pazīt savas zemes iespējas un pareizi izmantot šo potenciālu.

 

SIA Urboekoloģijas
Ģeoekoloģijas sektora vadītāja                     Dr.arh. Ludmila Kartunova

 

Vārdnīca

 

1.                Gumina skābes – tumšu krāsu organiskās vielas, kuras veidojas augu trūdēšanas rezultātā. Gumina skābes stimulē augu attīstību un augšanu, uzlabo augu izturību pret sausumu un salu, uzlabo augu pretestību pret slimībām, palielina stumbra stingrumu u.t.t.

2.                Rezistoru kompozīcija – rūpniecības iekārta, kura rada pretestību elektriskās strāvas kustībai

3.                Titāns-dzelzs – var iegūt no titāna magnētiskās rūdas. Derīgie komponenti – titāns un dzelzs. Atkarībā no šo komponentu satura rūdā, var iegūt vai nu titānu, vai dzelzi. Otrajā gadījumā titāna klātbūtne rūdā uzlabo dzelzs kvalitāti.

4.                Zemeslodes uzbūve un Zemes garozas uzbūve:

4.1. Zemeslodes uzbūve

 

 

        4.2. Zemes garozas uzbūve Latvijā

 

5.     nTl – nanotesla. Nanotesla – magnētiskā indukcija, kura ir vienāda ar 1 Tl · 109. Tesla – magnētiskā indukcija, pie kuras magnētiskā plūsma caur 1 m2 šķērsgriezumu ir vienāda ar 1Vb (Veberam).

6.     Pētījumi Kanādā, Skandināvijā un Krievijā apliecina, ka līdz ar magnētiskā lauka intensitātes pieaugumu aug organismu kustības aktivitāte.

7.     ATF – adenozintrisfosfora skābe – cilvēku organisma energoviela.

8.     1 mGal (miligals) = 1·10-3 Gal. Gal (Gals) smaguma spēka paātrinājuma mērvienība, kura ir vienāda ar 1 sm/sek.2.

 

 

 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009