Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Starojuma ietekme uz cilvēku veselību

 

 
L.Kartunova
„Saruna vēstulēs, jeb Stāsts par māju kurā neslimo”
Žurnāls „Būvēt”, Nr. 3, 118-121. lpp., 1999.g., Rīga
 

Radons un citas radioaktīvās gāzes nonāk mūsu telpā galvenokārt no zemes pa konstrukciju neblīvām vietām un spraugām. Daļa no tiem nāk ar pazemes ūdeņiem un dabisko gāzi. Radonu satur arī būvmateriāli, kas veidoti no nogulumiežiem.

 

Mīļā Lilija!*

Es domāju, ka Tu brīnīsies, saņemot šo vēstuli. Jau pagājuši četri gadi, kopš es dzīvoju Amerikā. Mans vīrs izlēma, ka mums vajag pārcelties uz pastāvīgu dzīvi Amerikā. Viņš ir labs speciālists, un tas neradīja nekādus sarežģījumus. Es biju spiesta braukt līdzi, jo viņš nav jauns un nevar iztikt bez manas palīdzības. Es saglabāju savu Latvijas pilsonību. Dzīvošu Amerikā tik ilgi, kamēr dzīvos vīrs, un pēc tam atgriezīšos atpakaļ savā dzimtenē.

Pirmie gadi aizgāja, studējot angļu valodu un labiekārtojoties. Strādāt sāku tikai pagājušajā gadā (vienā lielā būvniecības firmā). Būvējam dzīvojamās mājas un nododam patērētājiem gatavas ar visām atslēgām.

Es tā esmu aizrāvusies ar savu jauno darbu, ka gandrīz būtu gatava atvērt savu personīgo firmu (ja es būtu amerikāniete). Ēku projekta sastādīšanas process, interjers, labiekārtošana, gruntsgabala apzaļumošana ir ļoti interesantas lietas, bet neesmu sajūsmā par mūsu piedāvāto pakalpojumu klāstu. Tas ir stereotips kā ilgi iespēlēta plate. Tu mani pazīsti. Man ļoti nepatīk darīt kaut ko vienveidīgu, šauru. Cik manas spējas atļauj, cenšos izvairīties no šablona, pārkāpt «nepieciešamības» robežu. Ko mēs faktiski tirgojam? Nekustamo īpašumu, komfortu, skaistumu. Bet jautājums, kā šajā «nekustamajā īpašumā» jutīsies saimnieks un viņa ģimene, mūs neuztrauc. Vai viņi būs veseli? Vai būs spējīgi normāli dzīvot, atpūsties, gulēt, radīt bērnus, vai arī šī māja pārvērtīsies šai ģimenei par drausmīgu

«Tonatosa hoteli», par kuru rakstīja franču rakstnieks Andrē Moruā. Māja virs ūdenskrituma, kuru veidoja Frenks Loids Raits, arī bija burvīga, bet dzīvot tur nav iespējams.

Es atceros Lijas Bērziņas pārsteidzošo māju un gruntsgabalu pētījumus. Viņas unikālās spējas ļāva atrast āderu vietas un pareizi izvietot māju gruntsgabalā, mēbeles - dzīvoklī. Es arī atceros Tavu stāstu par veselības un demogrāfisko rādītāju atkarību no teritorijas ģeoloģiskajiem faktoriem. Šeit pie mums neviens par to neuztraucas. Kas varētu iedomāties, ka tik varenā un bagātā valstī, kāda ir Amerika, iedzīvotājiem ir tik primitīvs (pilnā vārda nozīmē) priekšstats par vairākiem jautājumiem!

Kad es dzīvoju Rīgā, man bija citas nodarbošanās. Šis temats mani neuztrauca. Tagad tas ir citādi, un es vēlos lūgt Tevi atsūtīt dažas Tavas publikācijas. Tavā interpretācijā materiālam par apbūvējamās teritorijas vai rekonstruējamās mājas iepriekšēju apsekošanas nepieciešamību noteikti būs liela piekrišana. Mēs varēsim ieinteresēt savus pasūtītājus ne tikai ar būvobjekta brīnumiem, bet arī ar perspektīvu atklāt viņam iespēju tikt pie īstas dzīvojamās mājas, komforta mājas, kurā neslimo.

Mūsu firmai palielināsies klientu skaits. Bagātināsies pakalpojumu klāsts. Un galvenais, mēs dosim cilvēkiem to, kas viņiem nepieciešams visvairāk, - laimi un veselību.

Gaidu Tavu atbildi un ceru uz mūsu veiksmīgu sadarbību.

Tava Monika

* * *

 

Labdien, Monika!

Tavu vēstuli saņēmu. Tu esi malacis! Pa tādu īsu laiku Tu mācēji apgūt valodu, atrast darbu un to tik dziļi izpētīt, ka vari dot savus priekšlikumus, kā uzlabot firmas pakalpojumus. Es, protams, labprāt Tev palīdzēšu un, ja šī informācija ieinteresēs Jūsu firmas vadību, būšu priecīga.

Daži vārdi par sevi. Kopš tā laika, kad mēs izšķīrāmies, Latvijas Valsts celtniecības zinātniskās pētniecības institūta urboekoloģijas sektors, kuru es vadu, ir izpildījis virkni lielu un mazu pasūtījumu. Katrs darbs deva jaunu, interesantu un cilvēku veselībai svarīgu informāciju.

Pašlaik mums ir zināmi daži ģeoloģiskās vides faktori, kas ietekmē iedzīvotāju veselību, un šo faktoru vislabvēlīgāko rādītāju diapazons attiecībā uz cilvēku organismu.

Pēdējais darbs - starptautiskais projekts «No sienām uz tiltiem» (From Walls to Bridges). Projekta mērķis - attīstīt starptautiskos kontaktus starp pierobežu valstīm (ražošanas, kultūras, tūrisma, zinātniskos un citus).

Mūsu uzdevums bija veikt Alūksnes rajona (Latvijā) un Pečoru rajona (Krievijas Federācijā) teritorijas ģeoloģiskās vides īpatnību izpēti un sniegt rekomendācijas rajonu teritoriālās plānošanas projektam. Projekts tiek pildīts kā PHARE/TACIS CDS SPF programma.

Iegūtā ģeoloģiskā informācija tika izmantota, lai saņemtu datus par derīgiem izrakteņiem, pazemes ūdeņiem, par pētāmās teritorijas ģeoloģisko struktūru un īpatnībām. Šie paši dati tika izmantoti labvēlīgāko teritoriju ierādīšanai cilvēku pastāvīgai dzīvošanai un izmantojamo gruntsgabalu novērtēšanai.

Šis pētījums un iepriekšējie darbi, kas veikti agrāk, deva mums interesantu materiālu par mūsu demogrāfisko un veselības rādītāju atkarību no ģeoloģiskās vides. Visi mēs gribam dzīvot ilgi un būt veseli. Līdz ar to ir vērts sākumā apsekot teritoriju un tikai pēc tam lemt, būvēt uz tās vai ne.

Kādi apsekojumi būtu nepieciešami, es Tev pastāstīšu. Bet vienā vēstulē to izdarīt nav iespējams. Es pakāpeniski Tevi iepazīstināšu ar visiem faktoriem, kas mums pašlaik ir zināmi, un paralēli sūtīšu Tev publikācijas. Tu savukārt varēsi rast kontaktus ar celtniecības avīžu, žurnālu, katalogu redaktoriem, lai ievietotu tajos jaunu informāciju.

Šodien es pastāstīšu Tev par vienu ģeoloģisko faktoru - par dabisko radioaktīvo gāzi radonu. Zemes garozā atrodas vairāk nekā 3 00 dabisko radioaktīvo elementu. Tie kopā ar kosmisko starojumu, gaisā un cilvēku ķermenī esošajiem radionuklīdiem rada dabisko radioaktīvo fonu. Sabrūkot augsnē un cilmiežos esošajam Ra-22 6, veidojas radioaktīvā gāze -radons.

Pamatdaļa no devas, kuru mēs saņemam no dabiskajiem avotiem, saistīta ar diviem radioaktīvi bīstamiem faktoriem: gamma izstaro-jumiem un radonu (alfa izstarojumiem). Abi izstarojumu veidi ir ģeoloģiskas izcelsmes. Gamma izstarojuma pamatdeva ienāk mājās no būvmateriāliem. Lai gamma izstarojums mājā nepārsniegtu sanitārās normas, ir nepieciešams, lai jau karjerā, kur iegūstam būvmateriālus, tiktu veikta to radioaktivitātes kontrole.

Amerikā un Eiropā būvmateriālu radioaktivitāte tiek kontrolēta. Arī Krievijā ir tāda kontrole. Gamma izstarojuma deva būvējamām dzīvojamām mājām noteikta 33 mkR/s, ekspluatējamām mājām - 65 mkR/s (virs šā apvidus dabiskā fona lieluma). Latvijā būvmateriālu radioaktivitāte pagaidām netiek kontrolēta. Būvmateriālu radioaktivitāte vienmēr ir zemāka nekā higiēniski pieļaujamās normas, taču dažos gadījumos norma tiek pārsniegta. Tāpēc māju apsekošana attiecībā uz gamma izstarojumu ir vēlama.

Daudz nopietnākas problēmas ir saistītas ar cilvēku apstarojumu ar radona gāzi, kas rada alfa izstarojumus.

 

Radona avoti

Galvenais radona ienākšanas avots ir ģeoloģiskā vide zem ēkas. Vidējais radona eshalācijas (izplūšanas) līmenis no augsnes ir atkarīgs no augsnes tipa, no kalnu iežiem, kas atrodas zem tās, no tektoniskajām plaisām un lūzumiem zemes garozas iežos.

Noteiktu radona daudzumu satur būvmateriāli, kas izgatavoti no dabiskiem materiāliem (betons, ķieģeļi, kaļķis u.c). Stipri radioaktīvi dabiskie akmeņi ir granīts, bazalts, marmors un citi, kā arī daži būvmateriāli, kas gatavoti no atkritumiem (piemēram, akmeņogļu izdedži). Radona iekļūšanas papildavots ir dabiskā gāze (kuru mēs izmantojam virtuvē ēdienu gatavošanai) un ūdens no apakšzemes horizontiem (kad tas satur vairāk nekā 100 bk/1 radona).

Ja iepriekš apsekosim būvmateriālus un ūdeni attiecībā uz radonu, mēs pasargāsim nākamo māju no šā avota pārmērīgas radioaktivitātes devas.

Ko nozīmē pārmērīga deva? Kādam jābūt radona saturam telpas gaisā, zemaugšņu gaisā, ūdeņos, lai neradītu traucējumus cilvēka organismā?

Pēc Hirosimas un Černobiļas mūs biedē vārds -radioaktivitāte. Bet ne radioaktivitāte ir bīstama. Normālās devās tā ir pat nepieciešama organisma attīstībai. Bīstama ir. kritiskās devas pārsniegšana, kad organismā sākas patoloģiski traucējumi. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas atomradiācijas efektu zinātniskās komitejas (UNSCEAR) 1988. gada novērtējuma, cilvēks var mierīgi uztvert radona devu līdz 50 bk/m3 gaisa. Lielāka daļa cilvēku neslimo līdz 200 bk/m3 gaisā. Nacionālās normas dažās valstīs svārstās no 50 bk/m3 (Ukrainā) līdz 500 bk/m3 (Kanādā). Latvijā 1998. gadā pieņēma normu - 300 bk/m3 gaisā.

Amerikāņu likumdošana paredz nepieciešamību cīnīties pret mājokļa piesārņojumu ar radonu. Tā 1988. gadā pieņemtajā likumu grozījumā par toksisko vielu kontroli tiek deklarēts ilggadējs mērķis panākt radona koncentrācijas samazināšanu visā ēkas iekštelpā līdz ārējam radona līmenim. Šīs prasības, bez šaubām, ir ļoti stingras. Par to liecina Amerikas Apkārtējās vides aizsardzības aģentūras (EPA) un saslimstības kontroles centra (CDC) ekspertu rekomendācijas attiecībā uz radona saturu telpas gaisā, par tā kontrollīmeni uzskatot radona saturu 150 bk/m .

Vai Jūsu firma pārbauda rekonstruējamās telpās radona saturu telpas gaisā? Ja nē, tad reklāma par tādu pakalpojumu būtu ļoti lietderīga Jūsu firmai un Jūsu klientiem.

 

Kāpēc radona gāze ir bīstama?

Ar radonu saistīti saslimšanas draudi (pirmām kārtām ar plaušu vēzi). Konstatēti arī dzimumorgānu traucējumi (impotence). Apstiprināta arī radona ietekme uz Dauna slimību, kataraktu, priekšlaicīgu novecošanu.

Ko darīt, ja būvē māju un gribi izsargāties no radona bīstamības? Visā pasaulē praktizē gruntsgabala apsekošanu pirms celtniecības darbu sākšanas. Radona tilpumu aktivitāti mēra zemaugšņu gaisā. Gruntsgabalā urbj vairākus šurfus jeb urbumus un pēta radona gāzes saturu zemaugšņu gaisā. Pieļaujamā norma svārstās no 5000 līdz 10 000 bk/m3. Esot tādam radona saturam augšņu gaisā, ir garantija, ka mājā, kas tiks uzcelta uz šā gruntsgabala, radona tilpuma aktivitāte telpu gaisā nepārsniegs 200 - 3 00 bk/m3.

Šis ceļš ir ļoti efektīvs, lai pasargātu sevi no radona. Latvijā vairāki būvētāji dod priekšroku sākotnējai gruntsgabala apsekošanai, lai noskaidrotu veselībai visdrošāko vietu, un tikai pēc tam būvē. Daži urbumi atļauj izveidot radona gāzes eshalācijas intensitātes karti, kas palīdz pareizi izvietot māju. Es domāju, ka Jūsu firmai šis pakalpojums būs diezgan izdevīgs un pasūtītājs saņems informāciju, kas viņam ļaus pēc tam mierīgi gulēt.

Un tagad iedomāsimies situāciju, ka viss gruntsgabals bīstams no radona viedokļa, ka visur radona eshalācija ir augstāka par pieļaujamo normu. Ko' darīt šajā gadījumā?

Ja normu pārkāpums ir neliels, var izmantot pārbaudītas pretradona aizsardzības metodes, piemēram, būvniecība uz pāļiem ar ventilējamu pirmo stāvu; pagrīdes uzbēršana ar granti zem pirmā stāva grīdas un ar radonu piesātinātā zemaugšņu gāzes aizvadīšana uz atklātu teritoriju pa caurulēm. Atklātā teritorijā radons ātri zaudē koncentrāciju un nav bīstams. Var arī izveidot speciālas sūcējakas, hermetizēt pagraba pārsegumus vai izmantot vēl citas metodes.

Tomēr ir arī tādi gruntsgabali, kur būvēt vispār nav ieteicams. Tādās teritorijās radona eshalācija ir tik liela, ka mājas pretradona aizsardzība būs ļoti dārga. Ja saimnieks gribēs ietaupīt naudu uz pretradona pasākumu rēķina, viņš un viņa ģimene slimos un būs nolemti iznīcībai. Par laimi, tādu teritoriju ir ļoti maz. Tās ir rajonos ar urāna iegulām. Lielākajā daļā gadījumu no radona var izsargāties.

Speciāli vajag uzsvērt, ka tur, kur radona līmenis ir augsts, telpās jāpanāk laba ventilācija. Ja ir stikla pakešu logi un konstrukcijas no blīviem hermētiskiem materiāliem, trūkstot labai ventilācijai, māja pārvēršas par īstu gāzes kameru. Par to pārliecinājās zviedri, kad sāka izmantot stikla pakešu logus. Krasi pieaugošā saslimšana liecināja, ka kaut kas nav kārtībā, un turpmākie pētījumi apstiprināja radona gāzes bīstamo koncentrāciju. Situācija tika labota, izveidojot spēcīgu sūcējcaurules ventilāciju.

Valstīs, kur fiksēts dabiskās radioaktivitātes augsts līmenis un radona problēma, firmas organizē kontroldienestus, kas pastāvīgi pārbauda radona līmeni mājokļos. Istabās tiek ierīkoti absorberi ar aktivēto ogli, kas uzsūc radonu. Pēc noteikta laika firmas ierēdnis mājās savāc absorberus un nosaka radioaktivitātes līmeni, uzstādot uzreiz jaunas kārbiņas. Ja savāktajos absorberos radona līmenis ir pārsniegts, par to ziņo saimniekam un attiecīgi rīkojas, lai samazinātu esošo līmeni. Tāds pakalpojums dod labus rezultātus un tiek plaši izmantots valstīs ar augstu radona līmeni. Firmām šis pakalpojuma veids ir izdevīgs arī tāpēc, ka tas ir monitorings un pasūtītājs maksā kaut nedaudz, bet pastāvīgi.

 

Kā radons izplatās ēkā?

Pirmā telpa, kur tiek radons, ir pagrabs. No pagraba radons sūcas pirmajā un tālāk otrajā stāvā. Tāpēc nerekomendē vaļējas kāpnes no pagraba uz pirmo stāvu. Ja nav pagraba, zem-grīdas telpa pirmajā stāvā noteikti jāvēdina.

 

No mājas telpām visbīstamākās no radona viedokļa ir virtuve un vannasistaba. Tur uzreiz ir vairāki radona avoti - ūdens, gāze, būvmateriāli un radons, kas sūcas no augsnes.

 

Vai laika gaitā radona eshalācija ir vienāda?

Gāzes apjoms, kas nāk no zemes, diennakts laikā, dažādos gadalaikos, dažādos gados ir atšķirīgs. Naktī radona gāzes eshalācija ir lielāka nekā dienā, rudenī, pavasarī un ziemā lielāka nekā vasarā. Saules aktivitātes gados radona eshalācija ir piecas reizes lielāka nekā mierīgos gados.

 

Radons ūdeni

Vēl viens aspekts, kuru vajag atcerēties viengimeņu mājas saimniekam. Kad cilvēks būvē māju ar lokālo ūdens ieņemšanu, ir lietderīgi pārbaudīt ūdeni no urbuma attiecībā uz radioaktivitāti. Ja tiek atklāts radona saturs lielāks par normu, ūdeni drīkst lietot tikai vārītu. 1990. gadā ASV tika izdotas divas rokasgrāmatas «Ūdens sanitārās normas», kur uzsvērts, ka radona saturs ūdeni nedrīkst būt lielāks par 4 pkr/1 (pika Kiri uz 1). Pētījumi Latvijā parādīja, ka dažās Talsu rajona vietās radona saturs ūdeni pārsniedz normu.

Kā ir Tavā pilsētā, Jums būs jāpārbauda.

Radons - dabiskā gāze, tā nav bīstama, kamēr tās koncentrācija gaisā un ūdeni nepārsniedz pieļaujamo normu. Bet radons jākontrolē. Šim kontrolēm ir nepieciešami speciālisti, metodes, aparatūra, laboratorijas, kur testē iekārtu, apsekošanas programmas .

Par labāko pasaulē atzīta vācu aparatūra, kuru ražo firma «Pozitron Tehnologi» no Frankfurtes pie Mainas. Ja Jūsu firma varētu iegādāties šo aparatūru (tā saucas ALPHA GUARD), Jūs varētu kvalificēti veikt radona apsekošanu būvlaukumā un ūdeni.

 

Īstenība liecina, ka lētāk ir novērst notikumu nekā cīnīties ar tā sekām.

Tā, mana dārgā Monika, ir īsa informācija par radona gāzi un viena no iespējām papildināt Jūsu firmas pakalpojumu klāstu. Sāciet veikt radona pētījumus, un cilvēki būs Jums pateicīgi, un iegūs arī firma.

Uz redzēšanos! Nākamajā vēstulē pastāstīšu par zemes magnētismu.

Tava Lilija


 

* Vēstules no Amerikas saņēma un uz Ameriku rakstīja Lilija Ludmila Kartunova, Latvijas Valsts zinātnieciskās pētniecības institūta urboekologijas sektora vadītāja, arhitektūras doktore

 

 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009